Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek B. Delang-Goossens

Dorp 50

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Hoofdapotheker: Bert Delang

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0448 489 990

Machtigingsnummer APB: 122901

Telefoonnummer: 015 75 52 53

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.